Diósdi Eötvös József

Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola


Give Chance-Give Future/ Adj Esélyt-Adj Jövőt Erasmus+ KA1 2017-2019

 
 

Green Skills for Social Agriculture Erasmus+ KA2 2016-2018

 
 
 

Eseménynaptár:

 

Feliratkozás hírlevélre:

 
 

Belépés

Név:
Jelszó:


Jelszóemlékeztető >


 

Elérhetőségek:


Diósdi Eötvös József
Német Nemzetiségi
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola


2049 Diósd,
Gárdonyi Géza u. 14.

Nagy épület:
06 (23) 381 041

Kis épület:
06 (23) 381 850

Gyermek és ifijúságvédelem

Gyermekvédelmi felelős: Kertész Ákos

 

Gyermek és ifjúságvédelmi munkánk

Célja a kulturális hátrányokkal, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók segítése. A "felderítés" után fontos a család, a szülő(k) meggyőzése, a nevelőmunkába történő bevonása, tehát a kapcsolatteremtés és -tartás (családlátogatás, szülői értekezlet, nyílt nap). A magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulókat megpróbáljuk a szabadidős tevékenységi rendszerbe való bevonásuk útján, több egyéni és csoportos foglalkozás, beszélgetés útján segíteni. A GYIV felelős tanár és az osztályfőnökök feladata elsősorban a prevenció. A gyermekek életkörülményeiben tapasztalható veszélyeket, fejlődésükben tapasztalható rendellenességeket időben fel kell tárni és haladéktalanul meg kell kezdeni komplex segítő munkánkat. Pedagógiai eszköztárunkban fontos helyen szerepel az iskolai élet vonzóvá tétele, amelyet a tevékenységrendszerünk kiszélesítésével érhetünk el. Ezzel nagymértékben segítjük a tehetségek fejlesztését, a prevenciót, a hátrányos helyzetűek, lemaradók segítését, felzárkóztatását.

 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok

A gyermekvédelem legfőbb célja gyermekeink fejlődése érdekében olyan szakmai sajátos tevékenység, mely preventív jellegénél fogva biztosítja testi, lelki és erkölcsi folyamatos és harmonikus fejlődésüket - értékmegőrző módszerekkel. A preventív munka egyik fontos területe az osztályfőnöki nevelőmunka. Az osztályfőnöki munkatervben évente 10 órában szerepelnek az egészséges életmóddal kapcsolatos témakörök.  Iskolánk valamennyi tanulója érdekében általános és speciális tevékenységünk irányai: · A hátrányos és veszélyeztetett tanulók "kiszűrése". · A szociális és művelődési hátrányok enyhítését segítő tevékenység. · A hátrányos helyzetű tehetséges tanulók tehetséggondozása. · A tanulási nehézséggel, teljesítményzavarral küzdő tanulók felzárkóztatása. · A beilleszkedési, magatartási gondokat mutató tanulóink segítése. A segítségnyújtás lehetőségei: · étkezési támogatás; · tankönyvtámogatás, napközis ellátás; · osztálykirándulások, erdei iskolák, nyári táborok, tanfolyamok, külföldi diákcsere utazások szervezése; · családlátogatás, szülői fogadóórák, egyéni beszélgetések; · felzárkóztató foglalkozások, tehetséggondozás, szakkörök, zeneiskola, sportprogramok, könyvtárhasználat, számítógép-használat biztosítása; · színház, opera-, múzeumlátogatás, tanulmányi versenyek (iskolai, területi), karácsonyi koncert, megemlékezés nemzeti ünnepeinkről; · kiállítások rendezése a tanulóink munkáiból.

 

A gyermekek védelmének formája és tartalma minden korban meghatározó, hű képet ad a társadalom, a közösség állapotáról. Hazánkban több, mint száz éves múltra tekint vissza az intézményes gyermekvédelem, 1901-ben született meg az első gyermekvédelemről szóló törvény. Az azóta eltelt hosszú idő során többször módosították, változtatták, mindig az adott kor igényeinek megfelelően. Ma Magyarországon közel kétmillió 18 éven aluli gyermek él, és közülük több százezer azok száma, akiknek az élete szociális, egészségügyi, érzelmi okokból nagyon nehéz. Minden kutatás és tapasztalat azt mutatja, hogy a gyermekek számára a biztonság, állandóság, az érzelmi kötődés biztosíthatja csak a harmonikus személyiségfejlődést. Az országgyűlés a jövő nemzedékéért érzett felelősség tudatában megalkotta 1997-ben az XXXI. törvényt, mely a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szól. Ez a törvény új alapokra helyezi a gyermekvédelmet, olyan alapelveket határoz meg, amely fokozottan védi a gyermekek jogait és érdekeit, ezek közül hármat emelek ki:

  • A törvény kimondja, hogy a gyermek nevelésére elsősorban a családja jogosult, ehhez segítséget nyújt az állam, illetve az önkormányzat.
  • A rászoruló gyermek gondozásához komplex, célzott, differenciált ellátást kell biztosítani, ehhez helyi ellátó rendszert kell kialakítani.
  • Kimondja továbbá, hogy a család életébe történő hatósági beavatkozás kizárólag akkor engedhető meg, ha a gyermek érdekében elkerülhetetlen. Az új törvény alapgondolatai szerint ahhoz kell tehát minden szükséges állami, önkormányzati segítséget megadni, hogy a szülők a gyermekeket a családban nevelhessék fel, hogy meg tudják oldani a gyermekneveléssel kapcsolatos problémáikat és ne váljon szükségessé a gyermek kiemelése a családi környezetből. Ahhoz, hogy a gyermekek jogai megvalósulhassanak, együttes gondolkodást vár valamennyi, a gyermekekkel foglalkozó résztvevőtől, a gyermekjóléti szolgálat munkatársaitól, egészségügyi dolgozóktól.
  •       Impresszum | Honlap térkép | Adatvédelem | Webdesign | ©2003 Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola