Diósdi Eötvös József

Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola


Give Chance-Give Future/ Adj Esélyt-Adj Jövőt Erasmus+ KA1 2017-2019

 
 

Green Skills for Social Agriculture Erasmus+ KA2 2016-2018

 
 
 

Eseménynaptár:

 

Feliratkozás hírlevélre:

 
 

Belépés

Név:
Jelszó:


Jelszóemlékeztető >


 

Elérhetőségek:


Diósdi Eötvös József
Német Nemzetiségi
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola


2049 Diósd,
Gárdonyi Géza u. 14.

Nagy épület:
06 (23) 381 041

Kis épület:
06 (23) 381 850

Az Eötvös József Általános Művelődési Központ
 

 

Az Eötvös József Általános Művelődési Központ Diósd község legnagyobb intézménye: 8 évfolyamos általános iskola, művelődési ház és közművelődési könyvtár.

Alapintézményünk: az iskola

A művelődési feladatellátás kettős, mely részben az oktató-nevelő munkához, részben a tanórán kívüli kulturális és szórakoztató programokhoz kapcsolódik.
Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezünk.
Az intézmény két épületben működik. A tanulólétszám folyamatos emelkedése miatt évről évre újabb tantermek kialakítása vált szükségessé.

Szabvány méretű tornacsarnokunk kihasználtsága maximális, sportudvarunkra valamennyien büszkék vagyunk.

A közművelődési feladatokat, az un. „nagy rendezvényeket” csak a tornacsarnokban tudjuk megtartani. A csarnok akusztikája, méretei miatt csak a bálok, táncos rendezvények kapnak itt helyet.

A szemléltető eszközöket, az audiovizuális eszközöket – a kollégák igényeivel, az éves költségvetésben tervezve és pályázatok útján – folyamatosan pótoljuk, kiegészítjük, felújítjuk.

 A nevelőtestület lelkiismeretes, az iskoláért, a tanulókért szívesen dolgozó, jól felkészült pedagógusokból áll. Munkánkat odaadóan dolgozó gazdasági, technikai munkatársakkal tudjuk ellátni.

A 2007/2008. tanévben az iskola tanulóinak létszáma 508 fő.

A 2007/2008-as tanévet 23 osztállyal kezdtük, ebből 4 elsős osztályt indítottunk összesen 85 fővel.  Nyolc napközis csoportunk van.

 Az ÁMK a közoktatási rendszer szerves része. A szervezeti oldal és a tartalmi tevékenység megszervezése különleges lehetőséget nyújt az oktatási és a művelődési folyamat összehangolására. A többcélú intézmény céljait csak korlátozottan valósítja meg autonóm egységeiben, valójában az intézmény teljes egészében járul hozzá a célok megvalósításához. Az oktatás-nevelés színvonalának emelése, tanulóink általános műveltségének megalapozása érdekében neveltségi-szintfelméréseket végzünk. Országos tantárgyi mérésekben veszünk részt, ezek eredményét felhasználjuk további munkánkban. Az alsó tagozaton arra törekszünk, hogy a tanító minél tovább tanítsa osztályát. Osztályfőnök váltásnál a nevelők már a hospitálások során megismerkednek a tanulókkal. Az idegen nyelvek (német, angol) oktatása csoportbontásban lehetőséget ad a jobb képességű tanulóinknak teljesítményük növelésére, a lassabban haladóknak a felzárkózásra.   Az iskolai munkában fontos szerepet kap a testi nevelés. Tárgyi feltételeink itt a legjobbak. A központilag csökkentett óraszámok ellenére a tömegsport, az úszás, a gyógytestnevelés, a sportversenyeken való részvétel, a judó, kézilabda, torna, foci, asztalitenisz, a táncoktatások lehetőséget adnak a mindennapos testedzésre. A tanulók hasznos szabadidős programjait a népművelő mellett több kolléga önként vállalja a szakkörök, játszóházi foglalkozások vezetésével.

Intézményünkben nagy sikerrel működik a sóskúti Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola. Közel 100 tanulónk képzése folyik a különböző tanszakokon. Szolfézs, zongora, furulya, gitár, citera, hegedű, fúvós hangszereken. A zeneiskola évente több koncertet is rendez, melyeken élvezhetjük tanulóink műsorait, megfigyelhetjük fejlődésüket.

Szervezett keretek között megkezdtük a néptánc oktatását a százhalombattai Pesovár Ferenc Művészeti Iskola nevelőinek közreműködésével. Közel 60 tanulónk részesül színvonalas művészeti nevelésben ezen a téren is.

Kiegyensúlyozott a gyermek- és ifjúságvédelmi munka. A felelős pedagógus az osztályfőnökökkel és a fenntartó önkormányzattal együttműködve segíti a rászorulókat /családjukat/ a törvényben biztosított támogatásokon túlmenően is.

A napközis csoportok tanulási foglalkozásain következetesen megtanítjuk a tanulási technikákat. Folytatjuk a „klub-napközis” szervezési forma alkalmazását.

Oktató – nevelő munkánk során kialakítjuk tanulóinkban az egészséges életmód iránti igényt. Ebben továbbra is segítséget várunk az iskola orvosától, a védőnőtől és külső előadóktól is.

A számítástechnika tárgyi és személyi feltételei lehetőséget adnak OKJ-s képzések, tanfolyamok szervezésére a következő tanévtől. Továbbra is működtetjük az eMagyarország pont internet–hozzáférést.

 Az anyanyelvi nevelés legfontosabb feladata az alapkészségek /az olvasás, a helyesírás és a szóbeli kifejezőképesség/ kialakítása, fejlesztése. Differenciáltan kell foglalkoztatnunk tanulóinkat, ebben a munkában nagy segítséget jelent logopédusunk lelkiismeretes munkája.

 Jelentős szerepet játszik intézményünk életében az iskolai diákbizottság /IDB/. Ez az a fórum, ahol tanítványaink megismerik kötelességeiket, jogaikat. Itt tanulnak meg kulturáltan véleményt nyilvánítani, itt vetik fel problémáikat. Elsődleges feladata a közösségformálás, a demokrácia gyakoroltatása az életkori sajátosságoknak megfelelően.

 

 

      Impresszum | Honlap térkép | Adatvédelem | Webdesign | ©2003 Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola