Diósdi Eötvös József

Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola


Give Chance-Give Future/ Adj Esélyt-Adj Jövőt Erasmus+ KA1 2017-2019

 
 

Green Skills for Social Agriculture Erasmus+ KA2 2016-2018

 
 
 

Eseménynaptár:

 

Feliratkozás hírlevélre:

 
 

Belépés

Név:
Jelszó:


Jelszóemlékeztető >


 

Elérhetőségek:


Diósdi Eötvös József
Német Nemzetiségi
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola


2049 Diósd,
Gárdonyi Géza u. 14.

Nagy épület:
06 (23) 381 041

Kis épület:
06 (23) 381 850

Az iskola neve:Eötvös József ÁMK Általános Iskolája

Az iskola címe:2049 Diósd, Gárdonyi Géza u. 14.

Az iskola OM azonosítószáma:032354

 

 Tanév megnevezése:2010/2011. tanév

 

Személyi feltételek

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások1

 

Végzettség, szakképzettség

Tanítók

 

Tanárok

 

23 fő Tanítóképző főiskola

16 fő Tanárképző főiskola,

  6 fő Egyetem

Magyar nyelv és irodalom

2 fő

1 fő egyetem magyar

1 fő főiskola magyar – tanító

Matematika

4 fő

2 fő főiskola matematika-fizika szak

1 fő főiskola matematika-ének szak

1 fő főiskola matematika- kémia szak

Testnevelés

2 fő

1 fő egyetem testnevelés szak

1 fő főiskola testnevelés szak

Egyéni fejlesztés

1 fő

1 fő főiskola logopédus

Nem szakrendszerű oktatás

5 fő

2 fő tanító technika műveltség terület

1 fő tanár pedagógia szak

1 fő tanár angol szak

1 fő tanító angol műveltségterület

Informatika szakmacsoport

1 fő

1 fő főiskola matematika-fizika szak informatika oktató

Napközi foglalkozás

8 fő

5 fő főiskola tanító

1 fő szociálpedagógia szak

1 fő főiskola pedagógia szak

1 fő főiskola földrajz-testnevelés szak

Nevelő - Oktató munkát segítők

3 fő

Végzettség, szakképzettség

Rendszergazda

1 fő

1 fő középiskola, informatika

Könyvtáros

2 fő

1 fő főiskola népművelés-könyvtár

1 fő főiskola történelem-könyvtár

Gazdasági - Ügyviteli dolgozók

2 fő

Végzettség, szakképzettség

Iskolatitkár

1 fő

1 fő középiskola

Gazdasági ügyintéző

1 fő

1 fő középiskola


 

Technikai alkalmazottak száma (nem kötelező!)

9 fő

Végzettség, szakképzettség

Gondnok

Takarítók

1 fő

5 fő

1 fő szakiskola

2 fő szakiskola

 

3 fő általános iskola

Karbantartó-fűtő

1 fő

1 fő középiskola elektronikai műszerész

Portás

2 fő

1 fő szakmunkásképző

1 fő általános iskola

Személyi feltételek

9 fő

 

1 Amennyiben valamennyi tantárgyat és szolgáltatást megnevezve feltüntetünk, az egyes cellákban előforduló létszámok összege és az összes pedagógus létszám nem egyezik meg, mivel több tantárgyat is egy személy tanít, vagy egyéb szolgáltatások biztosításában is közreműködhet.

 

Tanulócsoportok

 

Tanulócsoport megnevezése

Képzési típus

Tanuló

létszám

1.

1. a,b,c,d

Általános tantervű

87

2.

2. a,b,c,d

Általános tantervű

93

3.

3. a,b,c,d

Általános tantervű

76

4.

4. a,b,c

Általános tantervű

79

5.

5. a,b

Általános tantervű

45

6.

6. a,b,c

Általános tantervű

59

7.

7. a,b

Általános tantervű

56

8.

8. a,b

Általános tantervű

42

 

Tanulólétszám

527 fő

 

Országos-mérés értékelés eredményei

 

Kompetenciamérés 6., 8.  évfolyamon

Kompetencia terület

Országos átlag

Községi átlag

Eötvös József ÁMK eredmény

6. évfolyam

Szövegértés

513

484

491

Matematika

489

465

489

8. évfolyam

Szövegértés

502

472

467

Matematika

484

460

452

 


Lemorzsolódás

Megnevezés

Évfolyam

2008/2009 tanév

2009/2010 tanév

Megjegyzés

 

 

%

%

 

Évismétlők

 

 

0

 

 0

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulói jogviszonya megszűnt tanévközben

 

14

2,7%

 

%

Költözés, iskolaváltás miatt

Tanuló jogviszonya megszűnt tanévvégén

 

37

7,2%

 

%

4. 6. évfolyamon iskolaváltás miatt

.

 

Továbbtanulók

Megnevezés

Évfolyam

2008/2009. tanév

2009/2010. tanév

 

%

%

Nyolcosztályos gimnázium

11

13

5

 

Hatosztályos gimnázium

2

4

7

 

Gimnázium

11

28

30

48

Szakközépiskola

22

56

31

50

Szakiskola

6

15

1

2

 

 

8 osztályos Gimnáziumok   Vörösmarty M. Érd       3fő              

                                             Kempelen Farkas      3fő              

 

6 osztályos Gimnáziumok        

Közgazdasági Politech.  1 fő

 Veres Pálné Gim.          1fő          

  Bethlen G Gim              3

 Illyés Gy. Gim.               2

 

 


 

Továbbtanulók után-követése

Intézménytípus megnevezése

8. évfolyam végén

9. évfolyam végén

Magy nyelv

Magy irod

Matematika

Tört

Spec t

Átlag

Magy nyelv

Magy irod

Mate

Tört

Spec t

Átlag

1

Szakközépiskola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Gimnázium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Szakiskola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanórán kívüli programok (ingyenesen igénybe vehető közoktatási szolgáltatások)

 

Foglalkozások megnevezése

Szakkörök felsorolása

Napközi

Tanulószoba

Egyéni fejlesztés

Sportkörök

Mindennapos testedzés

Erdei iskola

Egyéb programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hétvégi házi feladat és írásbeli dolgozatok szabályai

A házi feladatok mennyisége és tartalma évfolyamonként változik.

Szempontok:

Egyénileg a tanuló képes legyen megoldani

Az időráfordítás ne haladja meg pl. első évfolyamon a 30 percet, 7-8. évfolyamon a 90 percet.

Az írásbeli feladatok mennyisége ellenőrizhető legyen a tanítási óra elején.

A szünetek idejére a szokásosnál több feladat nem adható.

Egyéni feladatok (kiselőadás, beszámoló, házi dolgozat, olvasónapló) elvégzésére minimum egy hét rendelkezésre álló időt kell biztosítani.

 

Írásbeli számonkérés

Szempontok

Írásbeli beszámoltatás funkciói, annak típusai szerint (röpdolgozat, záró dolgozat, témazáró dolgozat, mérőteszt, esszé stb.)

Az egyes írásbeli beszámoltatás típusszerinti gyakorisága (Pl.: tanítási óránként, félév és évvégén, tematikus egységek lezárásaként stb.)

Az egyes beszámoltatási típusok rendje (Pl.: röpdolgozat, max. 15 perc, témazáró dolgozat max. 2x45 perc stb.)

Az egyes beszámoltatási formák értékelésben betöltött szerepe (Pl.: röpdolgozat felelet értékű).

Az írásbeli beszámoltatás korlátozása (Pl.: témazáró dolgozat előre bejelentve, egy napon legfeljebb kettő).

 

Az iskolai tanév helyi rendje: tanév 2009. szeptember 1-jétől 2010. augusztus 31-ig tart.

                        Tanítás nélküli munkanapok

Időpont

Felhasználás

2010. október 08.

Iskolai kirándulás

2010. október 30-november 08.

Őszi szünet

2009. december23-2010. január 03.

Téli szünet

2010. február 21-február 26.

Sí szünet

2010.április 20-28.

Tavaszi szünet

2010. június  16-tól

Nyári szünet

2010. augusztus 25- ig

nagytakarítás, karbantartás, felújítás

Az iskola meghatározott napokon ügyeletet tart

 

 

Tanév rendje

Időpont

Tanévnyitó ünnepély

2010. szeptember 01.

Szorgalmi idő

2010. szeptember 1-jétől 2010. június15.

I. félév

2011. január 14.

Tanulók értesítése az I. félév eredményéről

2011. január 21.

Tanévzáró ünnepély

2011. június 15.

 

 

Nevelőtestületi értekezletek

Nevelőtestületi értekezletek

Időpont

Alakuló tantestületi értekezlet

2010. augusztus 25.

Tanévnyitó tantestületi értekezlet

2010. augusztus 31.

 

 

Pedagógiai nap           

2010. november 19.

Nyílt órák szülőknek

2010. november 16-18.

Pályaválasztási szülői értekezlet 8. évfolyam

2010. november 22.

Félévi osztályozó értekezlet

2011. január 17.

Félévi értekezlet

2011. január 24.

Eötvös plakett tantestületi értekezlet

2011. május 16.

Év végi osztályozó értekezlet

2011. június 10.

Tanévzáró nevelői értekezlet

2011. június 17.

Egyéb

 

 

Nemzeti ünnepek, iskolai ünnepélyek

Nemzeti ünnep

Iskola ünnepély

Időpontja

Helye

1956-os forradalom és szabadságharc

2010.10.22.

Tornacsarnok

1848-as forradalom és szabadságharc

2011.03.14.

 

Iskolai ünnepek

 

 

tanévnyitó

2010.09.01.

Tornacsarnok

első osztályosok avatása

2010. október hónapban

Kisiskola

tanévzáró

2011.06.15

Tornacsarnok

 

Iskola Emléknapok

Emléknap

Megemlékezés

Időpontja

Helye/Módja

Aradi vértanúk

2010. október 6.

Faliújság, osztályteremben

Egyéb iskolai emléknapok

10 perc vers - megemlékezés a költészet napjáról

2011.04.11.

 

 


 

Tanév rendjéhez tartozó fontosabb események időpontja

Megnevezés

Időpont

Akadályverseny

2011.04.30.

Papírgyűjtés

2010.10.12-13.

Alsó tagozat fogadóóra               

Minden hónap első hétfője

Márton napi fonó                                      

2010.11.13.

Fogadóóra        

2010.11.15.

 

 

Karácsonyi vásár

2010.12.17.

Szülői értekezletek

2011.01.24-26.

Fogadóóra felső-alsó tagozat

2011.01.24.

Alapítványi bál

2011.02.12..

Farsang

2011.02.11.

Fogadóóra alsó tagozat

2011.03.07.

Iskola Gála műsora

2011.05.12.

Országos kompetenciamérés

2011.05.25.

Ballagás

2011.06.15.

Sportnap

2011.04.29.

 Eötvös napok

2011.04.28-30.

 

 

 

 

 

 

 

      Impresszum | Honlap térkép | Adatvédelem | Webdesign | ©2003 Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola